Digital Generalforsamling Næringsforeningen Haugalandet

Digital Generalforsamling Næringsforeningen Haugalandet
Onsdag 21. april
18:00 - 19:00
Sted
Generalforsamling
Pris
Gratis
Påmelding
Påmeldingsfrist: 20.04.2021
Meld meg på

Digital Generalforsamling Næringsforeningen Haugalandet

Meld meg på
Generalforsamling i Næringsforeningen Haugalandet

Til medlemmer i Næringsforeningen Haugalandet

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Næringsforeningen Haugalandet 21. april 2021 klokken 18. Generalforsamlingen avholdes digitalt grunnet smitterestriksjoner. Link til Teams-møte sendes ut ved påmelding.

Til behandling foreligger:
  1. Åpning av årsmøtet/generalforsamlingen ved styrets leder, med registrering av møtende medlemmer, evt. fullmakter, samt godkjennelse av innkallingen
  2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
  3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2020
  4. Presentasjon av budsjett
  5. Medlemskontingent
  6. Valgkomiteens innstilling og valg av nytt styre
  7. Styrets forslag og valg av medlemmer til valgkomitéen
Medlemmene kan representeres ved fullmakt.

Dokumentlinker: Årsregnskap 2020, Årsrapport 2020 og Budsjett 2021. Her er også Revisjonsberetning.


Haugesund 6. april 2021

Ingolf K. Voll
Styreleder
Næringsforeningen Haugalandet