Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 4

Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 4
06
Mai
10:00 - 11:00
Sted
Digitalt
Pris
Pris 7 000,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 14. April 2021

Webinar: En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. Modul 4

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Vi setter nå opp nytt kurs over fire moduler april - mai. Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

Meld deg på og bli Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3

Gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert for din bedrift
Bedriften blir bærekraftig, en oppnår konkurransefortrinn og merkevaren styrkes. Bærekraft lønner seg, ikke bare for miljøet, men også på bunnlinja. Du vil få innsikt og hjelp i hvordan sette mål og skape resultater og Miljøfyrtårn er et effektivt verktøy for å jobbe med bedriftens miljø, og senke sykefraværet. Bedriften vil få et kvalitetsstempel og bidra til å bygge omdømme og godt lederskap.

Asker kommune har stort fokus på bærekraft, og ønsker næringslivet med på laget. Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter bidrar til dette, og kommunen ønsker å muliggjøre en slik sertifisering for flere, og vil bidra med halve kursavgiften til de ti første Asker lokaliserte bedriftene som melder seg på denne Miljøfyrtårnsertifiseringen! Dette i samarbeid med Asker Næringsforening og Mobman AS ved den erfarne Miljøfyrtårnkonsulenten Rune Drægni.

Få en enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn
Her har du muligheten til å innføre miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte via Webinar. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte.

Miljøfyrtårnsertifisert på 1-2-3
Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Derfor tilbys nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3. I løpet av fire 1 times moduler og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Kursopplegg
Vi lover en effektiv gjennomgang da alle kursmodulene gjennomføres på web, og man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen. Webinarene følger faste ukentlige moduler på under en time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan dermed, om man ønsker, følge de på et annet tidspunkt.

Modul 1: Torsdag 15. april kl. 10:00
Modul 2: Torsdag 22. april kl. 10:00
Modul 3: Torsdag 29. april kl. 10:00
Modul 4: Torsdag 6. mai kl. 10:00

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etter som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov. Kursleder vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og et virtuelt møterom mellom modulene for spørsmål.

Informasjon om kursopplegg finner du her


Priser

Halv kursavgift til de ti første påmeldinger fra Asker lokaliserte bedrifter!

Pris for alle fire moduler: NOK 7 000,- inkl. kursmateriell

Prisen inkluderer ikke kostnader for revisjonen som foretas av uavhengig sertifisør og som vanligvis utgjør mellom kr. 5.000 til 8.000. I tillegg etableringsgebyr og årlig serviceavgift i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn (https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/). Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Indikasjon for tidsbruk for deltakeren utover webinarene er 5 til 10  timer og vil kunne variere avhengig virksomhetens størrelse, tildelte ressurser og allerede gjennomførte tiltak.
Program
10:00 - 11:00

Kursopplegg

15. april, Modul 1: Introduksjon: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav:
 • Presentasjon konsulent.
 • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen.
 • Hvorfor sertifisering?
 • Presentasjon av prosessen.
 • Fremdrift og arbeidsmetode.
 • Organisering, informasjon og involvering internt.
 • Miljørapporten og miljøkartleggingen.  

22. april, Modul 2: Arbeidsmiljø.
 • Vernerunder og risikovurderinger.
 • Avvikshåndtering, ulykker og skader.
 • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.
 • Vernutstyr og tiltak.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Årsplan/hjul.

29. april, Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
 • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører.
 • Kjemikalieforbruk.
 • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall.
 • Energibruk og energiattest.

6. mai, Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør.
 • Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen.
 • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon.
 • Avslutte arbeidet med Miljørapporten
 • Gjennomgang av status før sertifisering

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.
Foredragsholder
Rune Drægni

Rune Drægni

Kursleder Rune Drægni er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.

Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil.

Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. Rune leder i dag andre prosjekter for andre medlemsorganisasjoner.

Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.