Kompetansegapet i Asker og Bærums næringsliv

14
April
08:30 - 09:30
Sted
Digitalt
Pris
Ordinær pris 0,00
Medlemspris 0,00
Påmelding
Påmeldingsfrist: 13. April 2021

Kompetansegapet i Asker og Bærums næringsliv

Det gleder oss å kunne invitere til en lokal lansering av NHO’s kompetansebarometer for 2020 i samarbeid med  NHO Viken Oslo og Bærum næringsråd. Vi skal dykke ned i funnene fra området som tidligere var Akershus fylke.

Lansering av NHOs kompetansebarometer – område Aker og Bærum
Kompetansebarometeret er en stor undersøkelse av kompetansebehovet blant NHOs medlemsbedrifter. I hvilken grad har bedriftene et udekket kompetansebehov og hva er konsekvensene av dette? Kompetansebehov avdekkes etter fagområder, utdanningsnivå, typer yrkesfag, samt ingeniørbehov.

Program
 • Velkommen ved Gry Skådinn, Bærum Næringsråd
 • Innlegg fra NHO ved Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo
 • Paneldebatt med næringslivet:
  • Marianne Aasen, Direktør, Simula School of Research
  • Espen Ulimoen, Head of Engineering, ABB
  • Roger Hansen, Møller Bil Asker og Bærum
  • NN. Siste mann eller kvinne oppdateres fortløpende
 • Åpen mikrofon: Fritt frem for spørsmål, vi gir deg ordet.
 • Kort oppsummering

Lenke til arrangementet sendes alle påmeldte i forkant av arrangementet.
Arrangementet er gratis for medlemmer i Bærum næringsråd, NHO og Asker næringsforening.
 
Fakta om NHOs Kompetansebarometer
Høsten 2020 gjennomførte NHO sjuende runde av NHOs kompetansebarometer, som er en stor undersøkelse av kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter. I år har 5547 bedrifter svart. De foregående undersøkelsene har gitt viktig kunnskap om bedriftenes kompetansebehov og skapt mye debatt om temaet.

Nye fokustemaer i NHOs kompetansebarometer 2020 er bedriftenes behov for IKT-kompetanse og kompetansebehov som følge av grønn omstilling. Nytt av året er også at kompetansemangelen tallfestes i antall personer. I barometeret for 2020 inngår dessuten benchmarking av resultatene for NHO-bedriftene opp mot hele næringslivet.


Velkommen!