WEBINAR: Klar - Ferdig - Start

WEBINAR: Klar - Ferdig - Start
Time Torsdag 02. april 10:00 - 11:00
Location Webinar
Påmeldingsfrist: 2020-04-02
Pris: Gratis
Passer for: Alle som vurderer å starte eget selskap eller er helt i startfasen.
Calendar Legg til i kalender 
Webinar: START arrangerer introkurset Klar - Ferdig - Start som webinar
Klar - Ferdig - Start, er et grunnleggende introkurs for deg som vurderer å starte eller skal starte eget selskap.

De temaene vi vil ha innføring er følgende:
•Fakta
•Forretningside
•Forretningsplan
•Valg av selskapsform
•Foretaks– domenenavn – varemerke
•Økonomistyring
•Gründermiljø & virkemidler
•Hva kan START hjelpe deg med?

Link til webinar:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY5NjY5ODItNmI5OC00NmI3LTkwNzctZTQ2NTU5NmRhZTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22210edafd-6499-4c01-8a6b-e764102fb29c%22%2c%22Oid%22%3a%22319743b9-ce93-4abd-9f99-79c542e44a6f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Velkommen hilsen oss i START!


Påmeldingsfristen er utløpt